Важно! Допълнителна информация за завършване на летен семестър

Важно! Допълнителна информация за завършване на летен семестър

Ръководството на Биологически факултет отговори на зададени въпроси от преподавателския състав и студентите, относно Заповедта за завършване на летен семестър на 2019/2020 Академична година, издадена от проф. Шишков, в.и.д. Декан на Биологически факултет.

Позволяваме си да публикуваме отговорите преработени от ФСС при БФ, за да облекчим възприемането на информацията. При въпроси и коментари – не се колебайте да се свържете с нас във фейсбук или на fsspribf@gmail.com.

Официалният отговор от ръководството може да свалите ОТТУК..

 1. За студенти последен курс на обучение (IV – редовно и V – задочно) и семестриално завършили:
 • Графикът за ликвидационна и редовна сесия ще излезе до 10.06.2020 г.
 • Платежен документ и писмо до Отдел Студенти за индивидуален протокол се изпращат до 15.06.2020 г.

Как да направите електронно плащане прочетете ТУК.
При изпращане на имейл на инспектор от Отдел Студенти приложете своите данни, списъка с изпити и доказателство за заплатена такса.

 • Студентите могат да се явяват на изпити в рамките на ликвидационната сесия (22-26.06.2020г.) и редовната сесия (29.06.-19.07.2020 г.)
 • На сайта на БФ ще бъде качен график на присъственото работно време на инспекторите за периода 8-12.06.2020.
 • Таксата за ликвидационен изпит за действащи студенти (IV – редовно и V – задочно) е 30 лв., а за семестриално завършили – 50 лв.
 • Студентите могат да се явяват на един и същи изпит и в двете сесии, при условие, че този изпит е от летен семестър. 
 • Всеки изпит от минали години се заплаща.

 2. Студентите от по-малките курсове, които НЕ завършват тази година

 • НЕ могат да се явят на обявените дати в ликвидационната сесия (22-26.06.2020г.).
 • За тях остава възможността за редовната за летен семестър и поправителната сесия. На поправителната сесия (август-септември) студентите от малките курсове могат да се явят на неуспешно положените изпити от зимен и летен семестър на настоящата учебна година безплатно.

3. Заверки и провеждане на изпити:

 • Поради извънредното положение и провеждане на неприсъствено обучение, няма да се прави заверка на дисциплините. Не се допускат до изпит само студенти, които не са изпълнили конкретни задания и дейности, определени от преподавателите през семестъра. Липсата на регистриран достъп в платформата Мудъл не е основание за недопускане на студент до изпит.
 • Графикът за изпитите може да не се съгласува със студентите. Графикът ще бъде изготвен служебно в Отдел “Учебен”.
 • Съгласно решението на ФС, всички изпити ще бъдат проведени неприсъствено, с изключение на държавните изпити, които ще бъдат проведени присъствено. Преподавателите са длъжни да спазват взетото с мнозинство общо решение на ФС за неприсъствено изпитване на студентите.
  Изпитите могат да бъдат проведени не само в платформата Мудъл, но и във всички останали достъпни платформи (Право за използване на лицензирани продукти и услуги на Microsoft).

4. Дипломни работи (ДР) и Държавни изпити (ДИ)

 • Процедурата по подаване на документи за защита на Дипломните работи от бакалаври и магистри ще бъде качена на сайта след 8.06.2020 г.
 • Молбите на бакалаври за защита на дипломни работи ще бъдат предоставени на Съветите на специалностите в петък 5.06.20 г. и ще бъдат разгледани до 10.06.2020 г. Инспекторите ще уведомят студентите по е-мейл дали молбите им са удовлетворени. Всички молби, с положителна резолюция от Съветите на специалности, ще бъдат разписани до 12.06.2020.
 • Примерни държавни изпити от минали години ще бъдат качени на вътрешната страница на сайта на БФ (достъпни чрез СУСИ име и парола).
 • Протоколите за ДИ се изготвят от инспектор Дениза Юзирова и се предоставят лично на председателя на изпитната комисия, а протоколите за защита на ДР и се предоставят електронно (или лично) на председателя на изпитната комисия. Протоколите се подписват от всички членове на комисията и се внасят от председателя в главната книга.


5. Избираеми дисциплини:
Срокове за записване на избираеми дисциплини за следващата учебна година са определени и ще бъдат качени на сайта до 5.06.2020 г.


6. Летни практики

 • Неотложените летни учебни практики ще се проведат по график, който ще се изготви до 12.06.2020.
  Практиките могат да бъдат провеждани според решение на ФС в рамките на удължения летен семестър или след приключване на лятната сесия (след 27.07.20).
 • Отчитането на практиките ще става по административни групи студенти, а не по слети групи, както до сега.
  Преподавателите, които са планирали извеждане на практики, ще ги отчитат по брой административни групи.
 • Студентите, от предходни години с невзета практика, изпълняват същите дейности както при явяване на поправителен изпит – чрез заплащане и издаване на индивидуален протокол.
 • При неприсъствени практики всички студенти трябва да получат от асистентите инструкции за работа с обектите и материалите и декларация, че са запознати с инструкциите, която след попълване, подписване и сканиране (снимане), се изпраща електронно на преподавателите.
  Преподавателите събират и пазят декларациите.

7. За преподавателите

 • Преподавателите, които извеждат дисциплини, приключващи в летен семестър за двете форми на обучение, задължително дават две отделни дати за изпит на редовно и задочно обучение. Датата за задочно може да съвпада с датата в ликвидационната сесия.
 • При голям брой студенти преподавателят може да посочи две или повече дати в една сесия.
 • При възникнали технически проблеми преподавателят определя нова дата и час за изпитване. Отказването от започнал изпит не се отбелязва със слаб 2.0, а се отбелязва като не явил се или се оставя празно място по преценка на преподавателя.
 • Преподавателите могат да запишат протоколите от СУСИ във формат pdf и да го подпишат с електронен подпис. Тези, които нямат електронен подпис или техническа възможност да го направят, разпечатват попълнените протоколи и ги подписват лично, след което ги внасят присъствено в главната книга при инспекторите в тридневен срок, съгласно университетските правилници.
  Учебната година ще приключи неприсъствено само за студентите , съгласно решенията на ФС.
  При отпадане на заповедта на министъра на здравеопазването за епидемиологична обстановка (евентуално след 14.06.20г.) ще се възстанови нормалния присъствен ритъм на работа на преподавателите и служителите в БФ.

 

 

 

Ако тази статия е била полезна за теб, сподели я, за да бъде полезна и за приятелите и колегите ти:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+