Еразъм + Обучение

Еразъм + Обучение

 

За програмата

Образователната мобилност по програма ЕРАЗЪМ+  с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.

Програма ЕРАЗЪМ+ дава възможност на студенти от висши училища да прекарат период на обучение от минимум 3  до максимум 10 месеца в друга европейска страна-участничка в програмата.

Програма ЕРАЗЪМ е изключително привлекателна за студентите от ЕС и асоциираните към него държави, главно поради следните две причини:
1. Осигурява достъп до други европейски висши образователни системи, без заплащането на академични такси и при условията на пълно академично признаване на периода на обучение в приемащата европейска институция.
2. Създава условия за културен и социален досег и съпричастност по време на периода на престой в приемащите европейски държави.
За периода на обучение в европейските висши училища по програма ЕРАЗЪМ студентите не заплащат:

  • Академична такса за обучение
  • Такса за регистрация в приемащата институция
  • Такса за полагане на изпити
  • Такса за достъп до лаборатории
  • Такса за ползване на библиотеки

Всяка учебна година излиза актуален списък  с висшите учебни заведения, които са сключили двустранно споразумение за обмен. Тук може да видите списък с универстите ,с които Биологически факултет на Софийски университет е сключил споразумение за студенстка мобилност през академичната 2017/2018 година. https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/

Начин и условия за кандидатстване

Кандидатстването и изборът на студенти и докторанти през 2017 г. ще се извърши чрез електронната платформа https://erasmus.uni-sofia.bg/ (бутон „Регистрирай се сега“). За достъп до системата студентът / докторантът вписва потребителското си име и парола, които ползва от СУСИ.

Системата ще бъде отворена на 22 февруари 2017 г. и ще бъде затворена автоматично на 06 март 2017 г. в 12.00 ч.

Общата информационна среща за студенти/докторанти за разясняване на програма „Еразъм+“ ще се състои на 22 февруари 2017 г., сряда, 14:00 – 17:00 ч. в Аула Магна, Ректорат

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

  1. Всички желаещи да се включат в програмата трябва да са студенти или докторанти, които към момента на кандидатстване, са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.
  2. Към момента на кандидатстване за мобилност с цел обучение студентите в ОКС „Бакалавър“ трябва да имат успешно завършени минимум два семестъра от следването си. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените докторанти са легитимни участници в мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+.
  3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет, съгласно споразумението с приемащия университет.
  4. Да отговарят на изискването – всеки кандидат има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС – бакалавър, магистър, докторант. Продължителността на мобилността зависи и от срока, посочен в споразумението с приемащия университет.
  5. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ – Мн. добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри (през месец февруари 2017 г.) се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска програма. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити и/или успеха от докторантските минимуми.

Към кого да се обърна ако имам въпроси относно програмата, условията и сроковете за кандидатстване ?

гл. ас. д-р Михаил Илиев към катедра Обща и Промишлена Микробиология

 

 

 

Ако тази статия е била полезна за теб, сподели я, за да бъде полезна и за приятелите и колегите ти:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+