Формуляри

Заявление за възстановяване на студентски права

Заявление за прекъсване на учебна година

Уверение за студентско кредитиране

Декларация за здравни осигуровки – попълвате я винаги при промяна на статута Ви на работещ/неработещ по трудов договор

Заявление за издаване на Европейско диплмно приложение (EДП) – безплатно издаване на диплома и на английски език (плащат се само таксите като за държавна диплома, но няма такса за легализация и пр.)

Декларация за еднократна финансова помощ

 

 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+