Кои са ФСС при БФ?

ФСС при БФ е орган на студентското самоуправление с мандат – 2 години. Екипът се избира демократично от студентската общност в Биологически факултет, а след това се провеждат вътрешни избори за председател, заместник председатели, надзорна комисия и секретари. На всеки официален член се полагат 2 мандата. Хората, които вече нямат студентски права или нямат възможност да са в редовния състав, но имат желание да помагат – се вписват като алумни или асоциирани членове.
ФСС при БФ участва в Общото събрание на БФ, като представлява 15 % от състава му. Студентите са част от изборите за декан и други важни решения за факултета.
ФСС при БФ не разполага със собствен бюджет, но при необходимост от финансиране може да кандидатства с проект за бюджета, отреден за студенти, на Студентски съвет при СУ.  Факултетните студентски съвети имат представители в състава на СС при СУ и се ръководят от неговия правилник.

Компютърният клуб, който е отворен за всеки студент в БФ, също се домакинства от екипа.

Този блог има за цел да предоставя актуална информация на бъдещи и настоящи наши колеги.
Нашите цели за бъдещето са много и приветстваме всеки, който иска да споделя опит и идеи – да се включи!

Свържете се с нас чрез фейсбук или на fssbf@biofac.uni-sofia.bg.

Искаш нещо да ни питаш?
 
Пиши ни.
 
Искаш нещо да ни питаш?
+