Кои са ФСС при БФ?

ФСС при БФ е орган на студентското самоуправление с мандат – 2 години. Екипът се избира демократично от студентската общност в Биологически факултет, а след това се провеждат вътрешни избори за председател, двама заместник-председатели, двама секретари и надзорен съвет.
На всеки официален член се полагат 2 мандата в рамките на неговото обучение.
Хората, които вече нямат студентски права или нямат възможност да са в редовния състав, но имат желание да помагат – се вписват като алумни или асоциирани членове.

ФСС при БФ участва в Общото събрание на БФ, като представлява не по-малко от 18% от състава му (Към момента това са 29 студенти).
Студентите участват в изборите за декан и други ръководни позиции, имат право на мнение по важни за факултета въпроси и защитават интересите на своята общност.
Трима студенти от ФСС при БФ са част от Факултетния съвет на Биологически факултет и участват в неговите събрания ежемесечно.


Факултетните студентски съвети имат представители в състава на
Студентски съвет при СУ и се ръководят от неговия правилник. ФСС при БФ не разполага със собствен бюджет, но може да кандидатства с проект за финансиране от бюджета на СС при СУ чрез платформата Диафанум.


Компютърният клуб, който е отворен за всеки студент в БФ, също се домакинства от екипа.

Този блог има за цел да предоставя актуална информация на бъдещи и настоящи наши колеги.
Нашите цели за бъдещето са много и приветстваме всеки, който иска да споделя опит и идеи – да се включи!

Свържете се с нас чрез фейсбук или на fsspribf@gmail.com.

 

 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+