Финансови въпроси

Уважаеми колеги,
Поради извънредната обстановка в страната всички плащания се извършват електронно – по банков път или чрез ePay/EasyPay системата. След заплащане на индивидуален протокол, студентите трябва да изпратят сканиран документ за платена такса до съответните инспектори от Отдел Студенти.

При плащането задължително се вписва в основанието 1. трите имена на студента; 2.
Биологически факултет; 3. факултетен номер; 4. имена на дисциплини, по които ще се явявате.
/Ако платежното Ви вече е готово и липсват имената на дисциплините, напишете по възможност на него четливо и в писмото си до инспекторите тази информация./


ТУК може да видите таксите за условни изпити и други административни услуги.
!Внимание! Таксата за условен изпит за активни студенти е в размер на 30 лв., а за семестриално завършили – 50 лв.

Сметката на СУ може да видите в полето:

 

Плащане по банков път:
БНБ – централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD
Основание:
1. Три имена на студента / докторанта,
2. Биологически факултет (БФ),
2.Семестриална такса /
Такса за изпит (имена на дисциплина/ите) /
Такса за електронна карта / др.,
3. Специалност (за първи курс)
ИЛИ
Факултетен номер / № на заповед за зачисляване (за активни студенти и докторанти),

Семестриална такса е възможно е да платите и чрез e-Банкиране/м-Банкиране/еPay/EasyPay/FastPay/разплащателен терминал – без КОД
*Възможно е наличието на комисионна за превода!
**Необходим е печат от касиера на факултета за платена семестриална такса в студентската книжка.

Плащане на семестриални такси с 10-цифрен КОД от СУСИ
(Кликни за повече информация.)

Каса на БФ
Местоположение: БФ, ет. II, Западно крило, каб. 233
Приемно време: 10:00 – 12:00 и 14:00 – 16:00 ч.
Тел.: 02 8167 212
Имейл: emmartinova@uni-sofia.bg

Счетоводство
Местоположение: БФ, ет. II, Западно крило, каб. 234
Приемно време: 10:00 – 12:00 и 14:00 – 16:00 ч.
Тел.: 02 8167 392
Имейл: v.kachovska@uni-sofia.bg

 

 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+