Каса на БФ

Каса на БФ
Местоположение: БФ, ет. II, Западно крило, каб. 233
Приемно време: 10:00 – 12:00 и 14:00 – 16:00 ч.
Тел.: 02 8167 212
Имейл: emmartinova@uni-sofia.bg

Счетоводство
Местоположение: БФ, ет. II, Западно крило, каб. 234
Приемно време: 10:00 – 12:00 и 14:00 – 16:00 ч.
Тел.: 02 8167 392
Имейл: v.kachovska@uni-sofia.bg

Плащане по банков път
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Основание: [семестриална такса/такса за изпит/такса за електронна карта/др.], БФ,
[специалност/факултетен номер/№ на заповед за зачисляване]
Задълженото лице: Пълните имена на [студента/докторанта] и [ЕГН/ЛНЧ]
Възможно е да платите и чрез e-Банкиране/м-Банкиране/еPay/EasyPay/FastPay/разплащателен терминал – без КОД
*Възможно е наличието на комисионна за превода! **Необходим е печат от касиера на факултета за платена такса в студентската книжка.

Плащане на семестриални такси чрез 10-ЦИФРЕН КОД от СУСИ (вградена връзка)

Балонче за самотници

Искаш нещо да ни питаш?
 
Пиши ни.
 
Искаш нещо да ни питаш?
+