отдел „Студенти“

 

г-жа Анелия Тончева
Спец.: Биотехнологии, Агробиотехнологии, Биология и химия, География и биология, Биология и английски език
Местоположение: БФ, ет. II, Източно крило, каб. 266
e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg
Приемно време:
понеделник, сряда и петък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.
вторник и четвъртък
от 14.00 до 16.00 ч.
Тел.: 02 8167 356

г-жа Диди Наумова
Спец.: Биология, Биомениджмънт и устойчиво развитие
Местоположение: БФ, ет. II, Източно крило, каб. 268
e-mail: naumova@uni-sofia.bg
Приемно време:
понеделник, сряда и петък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.
вторник и четвъртък
от 14.00 до 16.00 ч.
Тел.: 02 8167 330

г-жа Румяна Иванова
Спец.: Молекулярна биология, Екология и опазване на околната среда
Местоположение: БФ, ет. II, Източно крило, каб. 269
e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
Приемно време:
понеделник, сряда и петък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.
вторник и четвъртък
от 14.00 до 16.00 ч.
Тел.: 02 8167 206

 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+