ОКС „Магистър“

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА 2020/2021


Годишни такси за магистрите

Магистърски програми – направления

 

Биология

Ø  Алгология и микология

Ø  Биология на развитието

Ø  Биобизнес и биопредприемачество

Ø  Ботаника – висши растения

Ø  Ботаника – висши растения (задочно обучение)

Ø  Ентомология

Ø  Зоология

Ø  Клетъчна биология и патология

Ø  Обща антропология

Ø  Обща антропология (за неспециалисти) летен прием

Ø  Паразитология

Ø  Приложна хидробиология и аквакултури

Ø  Приложна хидробиология и аквакултури (за неспециалисти) летен прием

Ø  Структурна ботаника

Молекулярна биология

Ø  Биохимия

Ø  Биохимия (за неспециалисти) летен прием

Ø  Биофизика

Ø  Генетика и геномика

Ø  Генетика и геномика (задочно обучение)

Ø  Генетика и геномика (за неспециалисти) летен прием

Ø  Вирусология

Ø  Вирусология (задочно обучение)

Ø  Микробиология и микробиологичен контрол

Ø  Физиология на растенията

Ø  Физиология на животните и човека

Ø  Физиология на животните и човека (задочно обучение)

Ø  Физиология на животните и човека (за неспециалисти) летен прием

Биотехнологии

Ø  Индустриални биотехнологии

Ø  Растителни биотехнологии

Ø  Растителни биотехнологии (задочно обучение)

Ø  Екологична биотехнология

Ø  Генно и клетъчно инженерство

Ø  Генно и клетъчно инженерство (задочно обучение)

Ø  Генно и клетъчно инженерство (за неспециалисти) летен прием

Екология и опазване на околната среда

Ø  Екология

Ø  Екология (задочно обучение)

Ø  Екология (за неспециалисти) летен прием

Ø  Опазване на околната среда

Ø  Опазване на околната среда (за неспециалисти) летен прием

Биомениджмънт и устойчиво развитие

Ø  Екомениджмънт

Агробиотехнологии

Ø  Молекулярна агробиотехнология

Ø  Качество и безопасност на храните

Ø  Качество и безопасност на храните (задочно обучение)

Ø  Биоземеделие и биоконтрол

Педагогика на обучението по…

Ø  Учител по биология на английски език

Ø  Учител по биология на английски език (задочно обучение)

 

 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+