ОКС „Магистър“

Такси за магистърски степени за академичната 2020/2021

   

Държавна поръчка

 

Платено обучение

Чуждестранни студенти (граждани на трети за Европейския съюз държави) 

Обученние на чужд език

НаправлениеСпециалностредовно обучениередовно обучениезадочно обучениередовно обучениезадочно обучениередовно обучениезадочно обучение
Биологични науки   Агробиотехнологии 

 

 

 

 

950 лв.

1 800 лв.1 300 лв. 

 

 

 

 

2700
EUR

 

 

 

 

 

2250 EUR

 

 

 

 

 

2700 EUR

 

 

 

 

 

2250 EUR

Биология1 800 лв.700 лв.
Биомениджмънт и устойчиво развитие1 300 лв.
Екология и опазване на околната среда1 800 лв.1 100 лв.
Молекулярна биология1 800 лв.1 300 лв.
БиотехнологииБиотехнологии1 800 лв.1 300 лв.
Педагогика на обучението по:Биология и английски език1 700 лв.700 лв. 

3300
EUR

 

2750 ЕUR

 

3000 EUR

 

3000 ЕUR

Биология и химия1 700 лв.700 лв.
География и биология

 

Магистърски програми

 

Биология

Ø  Алгология и микология

Ø  Биология на развитието

Ø  Биобизнес и биопредприемачество

Ø  Ботаника – висши растения

Ø  Ботаника – висши растения (задочно обучение)

Ø  Ентомология

Ø  Зоология

Ø  Клетъчна биология и патология

Ø  Обща антропология

Ø  Обща антропология (за неспециалисти) летен прием

Ø  Паразитология

Ø  Приложна хидробиология и аквакултури

Ø  Приложна хидробиология и аквакултури (за неспециалисти) летен прием

Ø  Структурна ботаника

Молекулярна биология

Ø  Биохимия

Ø  Биохимия (за неспециалисти) летен прием

Ø  Биофизика

Ø  Генетика и геномика

Ø  Генетика и геномика (задочно обучение)

Ø  Генетика и геномика (за неспециалисти) летен прием

Ø  Вирусология

Ø  Вирусология (задочно обучение)

Ø  Микробиология и микробиологичен контрол

Ø  Физиология на растенията

Ø  Физиология на животните и човека

Ø  Физиология на животните и човека (задочно обучение)

Ø  Физиология на животните и човека (за неспециалисти) летен прием

Биотехнологии

Ø  Индустриални биотехнологии

Ø  Растителни биотехнологии

Ø  Растителни биотехнологии (задочно обучение)

Ø  Екологична биотехнология

Ø  Генно и клетъчно инженерство

Ø  Генно и клетъчно инженерство (задочно обучение)

Ø  Генно и клетъчно инженерство (за неспециалисти) летен прием

Екология и опазване на околната среда

Ø  Екология

Ø  Екология (задочно обучение)

Ø  Екология (за неспециалисти) летен прием

Ø  Опазване на околната среда

Ø  Опазване на околната среда (за неспециалисти) летен прием

Биомениджмънт и устойчиво развитие

Ø  Екомениджмънт

Агробиотехнологии

Ø  Молекулярна агробиотехнология

Ø  Качество и безопасност на храните

Ø  Качество и безопасност на храните (задочно обучение)

Ø  Биоземеделие и биоконтрол

Педагогика на обучението по…

Ø  Учител по биология на английски език

Ø  Учител по биология на английски език (задочно обучение)

 

 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+