Кандидат – студенти

Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски” организира курсове по Биология за кандидатстуденти за Биологически, Медицински и Факултет по химия и фармация.

 

Вечерен курс – 120 уч. часа
от 06.02. – 27.03.2017 г.
Занятия – понеделник, сряда и петък от 16.00 – 21.00 ч.
Срок за записване: до 03.02.2017 г.

 

Съботно-неделен курс – 120 уч. часа
от 21.01. – 26.03.2017 г. – от 10.00 – 16.00 ч.
Срок за записване: 20.01.2017 г.

Цена за всеки курс – 500 лв.

 

Всеки един от курсовете ще се проведе при записани минимум осем кандидатстуденти.

 

Кандидатстудентският курс се води от преподаватели на Биологическия факултет и е насочен към доизграждане и затвърждаване на знанията по биология, залегнали в учебното съдържание на задължителната и профилирана подготовка от гимназиалния курс. Курсът е в съответствие с програмата по биология за кандидатстудентския изпит по биология в СУ „Св. Климент Охридски”.

 

За записване:
Милена Шкодрова,
адрес: гр. София, бул. Драган Цанков 8, Биологически факултет, стая 157
тел.: 02/ 8167275,
E-mail: mshkodrova@biofac.uni-sofia.bg

Искаш нещо да ни питаш?
 
Пиши ни.
 
Искаш нещо да ни питаш?
+