Кандидат – студенти

БАЛООБРАЗУВАНЕ за КСК 2020 в Биологически факултет

Схема за балообразуване

*Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка;

 

 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+